icon

از ما برای صرفه جویی در وقت خود استفاده کنید

تلفن پشتیبانی: (+800) 123 456 789

سبد خرید

کود

نمایش دادن همه 7 نتیجه

آیرون کلاب Iron carb

تجزیه ضمانت شده: آهن کلات  ۶.۳۰٪ آهن محلول ۶.۷٪ نیتروژن کل ۶٪

اکسین – Auxin

170,000 تومان

اکسین – Auxin

170,000 تومان

تنظیم کننده رشد

جیبرلین Gibberellin

170,000 تومان

جیبرلین Gibberellin

170,000 تومان

ـ تنظیم کننده رشد

ففو کارب Fefu carb

تجزیه ضمانت شده نیتروژن ۲۰٪  فسفر ۲۰٪ پتاسیم۲۰٪

هن کلاته Chelated iron

1,100,000 تومان

هن کلاته Chelated iron

1,100,000 تومان

تجزیه ضمانت شده: آهن کل ۵.۵٪ آهن کلاته ۵٪ نیتروژن کل ۵٪